Smøremidler

Våre smøremidler

Vi tilbyr tre litiumfett: Smörjfett Classic EP2, som er et utmerket universalfett. Molyfett EP2 for smøring av saktegående deler som opererer under svært høy belastning, og Smörjfett EP00 for sentralsmøresystemer som fôrer et halvflytende fett. Alle tre alternativene er laget med mineralsk baseolje. For et litiumkompleksfett er Multi Syntet EP 1,5 egnet for en blandet maskinpark og sentralsmøring da den har utmerkede egenskaper for vannmotstand, høy belastning og høye temperaturer.

Videre tilbys Hjullagerfett EP 2,5, et mineralbasert fett som er spesielt utviklet for smøring av hjullager i kjøretøy. Samt Complex HTP 2 som er spesialutviklet for rullelager for pelletspresser og derfor egner seg for høye temperaturer og høy bæreevne.

For vannfritt kalsiumsåpefett tilbys det biologisk nedbrytbare Entreprenadfett EP2 Bio, et syntetisk smørefett med høy vannbestandighet og gode anti-korrosjonsegenskaper - spesielt tilpasset sagkjeder og skogsmaskiner. Trenger du vannbestandig enhetsfett for tungt belastede glide- og rullelager ved normale temperaturer og hastighetsgrenser? Da passer vår mineralbaserte Entreprenadfett Super EP2.

 

Agrol har riktig olje til din maskin

Lurer du på hvilke produkter vi tilbyr? Vi har et stort utvalg som passer alle typer maskiner.

 

 

Bra att veta:

  • Att välja rätt smörjfett handlar till stor del om att välja rätt konsistens. Här spelar den typ av förtjockare eller tvål som smörjfettet är baserat på en stor roll. Litiumbaserad tvål är bra till universalfetter och kullagerfetter med god mekanisk stabilitet vid höga varvtal. Nackdelen är att de kan vara svåra att pumpa in i centralsmörjsystemet vid låga temperaturer. Litiumkomplextvål bör istället användas för centralsmörjsystem.

 

  • De har goda värmeegenskaper och klarar av att motstå bearbetning under lång tid utan att strukturen slås sönder. Vattenfri kalciumtvål används när en hög vattenresistens behövs, som i våta eller smutsiga miljöer. Dessa fungerar också utmärkt i centralsmörjsystem. Smörjfetters egenskaper påverkas också av vilken basolja eller syntetisk ester som används. Basoljor med hög viskositet passar hög belastning och låga varvtal, medan låg viskositet passar för höga varvtal i kullager.

 

  • Basoljan och dess estrar påverkar även smörjfettets köld- och värmeegenskaper samt biologiska nedbrytbarhet. Till sist används additiver i smörjfetter på liknande sätt som i smörjmedel. Bland annat används antioxidanter, korrosionsinhibitatorer, extreme pressure (EP) additiv, och anti-wear (AW) additiv för att anpassa smörjfetters egenskaper till dess tilltänkta applikationer.