smørefett

Entreprenadfett EP2 Bio

Artikkelnummer: 7417

Biologisk nedbrytbart syntetisk fett for tungt belastede glide- og rullelager.

  • Biologisk nedbrytbarhet beskytter naturen
  • Vedheft gir sterk beskyttelse mot smuss og vann
  • Minimert slitasje reduserer vedlikeholdskostnadene
Størrelser: 420ml, 18kg, 50kg

Bruksområder

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Konstruksjonsfett EP2 Bio er et biologisk nedbrytbart syntetisk fett for tungt belastede glide- og rullelager. Produktet har en bærende og høy klebeevne.

Konstruksjonsfett EP2 Bio har også eksepsjonell vannmotstand, rustbeskyttelse og mekanisk stabilitet. Produktets sammensetning er blant annet egnet for dammer, pumper og andre vannmiljøer hvor vannbestandige og miljøvennlige produkter etterspørres.

Anbefalt for

SS 155470 miljöklass B

DIN 51502 KPE2E-30

ISO 6743-9 L-

XC(F)BIB2

Analyse Enhet Verdi
NLGI ASTM D 217 2
Penetrasjon Behandlet 60 slag 280
Slipppunkt C -42
Baseoljeviskositet
Ved 40 C mm2/s 500
Ved 100 C mm2/s 60
Pumpbarhet DIN 51805 vid -30 C, mbar <1400
Rustbeskyttelsesevne ISO 11007, saltvann 2-2
Vann motstand DIN 51807:1 1-90
Vannvaskingstest ISO 11009, % <5
Fyrkuletest, sveisebelastning N 3200
Temperaturspenn C -30...+100