Bærekraft

For oss er bærekraft viktig

Som en del av det nordiske næringslivet har vi et ansvar for å ta vare på både samfunn og miljø. I Agrol jobber vi derfor aktivt med tre bærekraftsperspektiver; holdbare produkter, lavere drivstofforbruk og lengre levetid på maskiner.

 

Bærekraftige produkter

I dag er fossile innsatsfaktorer en avgjørende komponent i produksjonen av smøremidler. Dette ønsker vi å endre ved å lansere mer miljøvennlige produkter. Vår første kom på markedet tilbake i 1983 og siden den gang har vi utviklet et stort antall miljøvennlige produkter, som er både fornybare og biologisk nedbrytbare. Mendo Eco, Mendo Longlife og Bio Såg er noen eksempler på hvordan du kan optimere driften av maskiner uten unødvendige miljøutslipp. Vi jobber aktivt med å lansere flere produkter som både er bra for maskiner og bedre for miljøet.

 

Lavere drivstofforbruk

Nesten en tredjedel av alle karbondioksidutslipp innen EU kommer i dag fra transport. Videre står landbruket for over en tidel av de totale utslippene innenfor EU. Men det trenger ikke være slik. Som erfarne oljeeksperter vet vi i Agrol at riktig motorolje optimerer maskinens drivstofforbruk og dermed også maskinens karbondioksidutslipp. Derfor lanserer vi kontinuerlig motoroljer som er både tynnere og mer lavviskøse. Dette hjelper deg med å redusere utslippene dine – enten du jobber i landbruket, entreprenørvirksomhet, skogen eller noe annet.

 

Lengre levetid på maskiner

Dagens produksjonsindustri står for betydelige utslipp. Kjeden fra utvinning av metaller og mineraler til ferdig maskin er lang og vanskelig for miljøet. Vi i Agrol mener derfor at vi har en forpliktelse til å bruke maskinene vi har så lenge vi kan. At vi alltid skal ta vare på maskinene som allerede finnes i stedet for å slite dem ut for tidlig, kassere dem og bygge nytt unødvendig. Smøremidler har stor innvirkning på hvor lenge en maskin lever og spiller derfor en avgjørende rolle i denne sammenhengen. Riktig smøremiddel fører til lengre levetid på maskinen – med færre reparasjoner og reservedeler, og dermed reduserte utslipp.

Agrol vet hvordan man håndterer olje

Vi samarbeider med Nemax Miljöhantering, både når det gjelder håndtering av farlig avfall og miljørådgivning.