Andre produkter

Annet sortiment

Våre andre kjemiske produkter. Vi tilbyr AdBlue, som brukes til avansert utslippskontrollteknologi og finnes i eksosanlegget til de fleste nye dieselbiler for å redusere utslipp av skadelige partikler. Samtidig finnes OptiSpray, som med fordel brukes sammen med AdBlue for å hindre krystallisering og avleiringer i selektiv katalytisk reduksjon. Dette er spesielt viktig i maskiner med lav gjennomsnittlig motorbelastning, mange starter og stopp eller høy tomgang.

I sortimentet har Agrol to typer avfetting, som begge egner seg for rengjøring av alle typer kjøretøy; miljøvennlig Avfettning Pro og den kaldavfettende Avfettning Classic. Vi tilbyr også Diesel injector cleaner, et rensende og beskyttende dieseltilsetningsstoff. Til slutt har Agrol også Spylervæske – et plantebasert frostvæske og rengjøringsmiddel som er basert på bioetanol og gjør susen for frontrute- og frontlyssystemer.

 

Agrol har riktig olje til din maskin

Lurer du på hvilke produkter vi tilbyr? Vi har et stort utvalg som passer alle typer maskiner.