Oljehåndtering

Håndtering av spillolje

En ledestjerne for Agrol er å være både miljømessig og økonomisk bærekraftig. For å ivareta miljøet er det viktig at du som kunde hos Agrol føler deg trygg i din håndtering av farlig avfall. Agrol har derfor en samarbeidsavtale med Nemax Miljöhantering både for håndtering av farlig avfall og miljørådgivning. Gjennom samarbeidet kan vi tilby håndtering, lagring, sortering, transport og dokumentasjon av farlig avfall. Nemax hjelper deg også med råd og konkrete tiltak i miljøarbeidet. Alle som bruker Agrols produkter kan benytte tjenesten, enten smøremiddelet kjøpes direkte hos oss eller gjennom en forhandler.

 

Hvorfor håndterer Agrol spillolje?

Slik at du som kunde kan føle deg trygg på at du unngår miljø- og helserisiko. I tillegg gir planlegging og rutiner de beste forutsetningene for at en virksomhet kan oppfylle krav etter miljøloven.

 

Hva skjer med spilloljen?

Den overleveres til Swedish Oil Recycling, som tar imot og behandler spilloljen ved sitt anlegg i Västerås. En sirkulær fyringsolje, CEO, produseres fra spilloljen. Denne brukes enten til produksjon av ny smøreolje eller til å erstatte jomfruolje og kull i kalkproduksjon.

 

Hvordan fungerer oljehåndtering?

Priser, booking og fakturering håndteres av Nemax som kan nås på 0585-260 95 eller info@nemax.se. Prisene er avhengig av behandlingskostnad (type farlig avfall) og transportkostnad. Kunden faktureres av Nemax for tjenesten.

Ønsker du å motta en pris gjennom Agrols samarbeidsavtale?

Ikke noe problem - kontakt Nemax på 0585-260 95 eller info@nemax.se.

For Agrol er kvalitet viktig

Vi er eksperter på tunge maskiner som skal tåle et tøft, nordisk klima.