Annet sortiment

Absol

Artikkelnummer: 7907

Brukes til rengjøring, brannsikring, sklisikring og nøytralisering av farlige væsker

  • Kan brukes til alle organiske væsker
  • Inneholder ingen farlige stoffer
  • Forhindrer skliulykker og brann
Størrelser: 40L

Bruksområder

Absol absorberer, renser og nøytraliserer farlige væsker som hydraulisk smøre- og fyringsoljer, fett, løsemidler som tynner, white spirit og
parafin, og avfall fra lakk og maling. Fungerer også for brannslukking og anti-skli. Produktet består hovedsakelig av sand, kalk, sement og vann. Absol inneholder ingen farlige stoffer. Den absorberte væsken skal behandles i henhold til nasjonal eller regional lovgivning om farlig avfall (i Sverige: Förordning om farligt avfall, SFS 1996: 971). Hvis den absorberte væsken er brannfarlig, kan absolen brennes sammen med væsken.