Kjølevæsker

Våre kjølevæsker

Kylarvätska Classic er et IAT-produkt som anbefales som frostvæske og anti-korrosjonsvæske i forbrenningsmotorer. Ønskes lange bytteintervaller anbefales OAT-produktet Kylarvätska OAT, som effektivt beskytter kjølesystemet i alle forbrenningsmotorer mot korrosjon og frostsprengning. Der lange bytteintervaller og beskyttelse mot korrosjon, frysing og kavitasjon ønskes, tilbyr Agrol HOAT-produktet Kylarvätska Super. Vi tilbyr også Kylarvätska Extrem, som er produsert ved hjelp av en ny teknologi og er fri for skadelige CMR-stoffer, noe som betyr at den er fri for kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige stoffer. I tillegg tilbyr vi propylenglykol-basert Kylarvätska MPG, som er miljøvennlig.

 

Agrol har riktig olje til din maskin

Lurer du på hvilke produkter vi tilbyr? Vi har et stort utvalg som passer alle typer maskiner.

 

Godt å vite:

  • For å velge riktig kjølevæske er det først viktig å bestemme hvilken type glykol kjølevæsken skal være basert på; Propylenglykol (MPG) eller etylenglykol (MEG). Etylenglykol er den mest brukte glykolen til kjølevæsker da den har svært gode egenskaper, men er også giftig og derfor helsefarlig. Propylenglykol er derimot bedre for både miljø og helse og vokser derfor i popularitet til tross for at det for eksempel blir mer tyktflytende ved lave temperaturer og er vanskeligere å stabilisere med tilsetningsstoffer enn propylenglykol.
  • Glykol blandes i hovedsak med tre ulike typer tilsetningsstoffer for å gi ønskede egenskaper; Uorganisk tilsetningsteknologi (IAT), Organic Acid Technology (OAT) eller Hybrid OAT (HOAT). IAT-produkter beskytter både jern og aluminium veldig godt, men tilsetningsstoffet brytes ned relativt raskt og korrosjonsbeskyttelsen blir dårligere med mindre kjølevæsken skiftes annethvert år.
  • Produkter innenfor OAT-gruppen kalles vanligvis longlife-glykoler da de har 5-6 års utskiftingsintervaller og sterk rustbeskyttelse sammenlignet med IAT-produkter, men de har ikke like sterk kavitasjonsbeskyttelse. HOAT-produkter er en kombinasjon av OAT og IAT hvor det oppnås både lange utskiftingsintervaller og sterk kavitasjonsbeskyttelse.
  • Vannkvalitet er viktig når det gjelder kjølevæsker, da det påvirker utfelling av mineraler, varmeoverføring og utfelling av kobber i motoren f.eks. I tilfelle usikkerhet, bruk avionisert vann eller ferdigblandet kjølevæske. Unngå å blande ulike merker og teknologier. Fargen avgjør ikke hvilken type eller teknologi det er snakk om, da ulike produsenter bruker ulike fargeindikasjoner. Ved usikkerhet anbefales det å skifte kjølevæske.