9. Hva bør jeg gjøre med spilloljen min?

Spillolje må håndteres med ekstrem forsiktighet. Både av hygieniske og miljømessige årsaker, men også ut fra et forvekslingssynspunkt. Spilloljer kan inneholde kreftfremkallende stoffer og forurensninger som bly, nikkel og kobolt. Behandle all spillolje som miljøfarlig avfall.