6. Bør jeg være bekymret hvis hydraulikkoljen min har blitt misfarget?

Sjekk regelmessig om oljen har blitt misfarget eller ugjennomsiktig. I så fall indikerer dette at oljen inneholder vann. Skift olje umiddelbart! Ellers er det stor risiko for at vann og iskrystaller blokkerer filtrene.