4. Når bør jeg skifte oljefilter?

Ved hvert oljeskift er det økonomisk fordelaktig å skifte oljefilter samtidig. Oljefilteret tar vare på og separerer noen av oljens faste urenheter. Et dårlig eller tidligere brukt filter forringer raskt egenskapene til en ny olje. Luftfiltrene til veivhusventilasjonen bør rengjøres ved hvert oljeskift. Dels for å oppnå tilfredsstillende ventilasjon, og dels for å kunne fjerne mest mulig vanndamp og forbrenningsgasser fra veivhuset.