3. Påvirker mye start-og-stopp oljeforbruket mitt?

Gjentatt kort såkalt stopp-og-kjør-kjøringer medfører behov for oljeskift oftere enn lange kjøringer. Oljen forringes nemlig ved kaldstart ved blanding med vann, som kondenserer i motoren, hvorved den s.k. "kaldt slam" dannes. Oljeskift bør også gjøres oftere hvis du kjører under støvete forhold.