1. Hva skal jeg gjøre med de tomme dunkene mine?

Sjekk med din lokale gjenvinningsstasjon hva som gjelder i akkurat din kommune.